Princip metody

  • Spojování prasklých nebo ulomených částí za studena pomocí ocelových zámků ze speciální vysokopevnostní oceli
  • Vkládání a pěchování zámků „Metalocků“ příčně na prasklinu, do předem připravených otvorů a drážek a následné vybroušení.
  • Pro zajištění pevnosti a těsnosti spoje se vkládají podélně přímo do praskliny vruty „Metalace“, následně se zapěchují do souvislé těsnicí šňůry; v případě rozsáhlých trhlin a silně poškozených nebo scházejících částí materiálu se vsazují nové části do opravovaných součástí tzv. „Masterlocky“.
  • Metodu však nelze použít na praskliny, u nichž byl předtím proveden neúspěšný pokus o opravu svařováním! Takovou prasklinu lze vyjímečně opravit pouze vpřípadě, že místo tepelně ovlivněné navařováním se vymění

Výhody

  • Oprava trhlin a ulomených dílů nezpůsobuje vznik vnitřního napětí, jak je tomu např. při svařování
  • Úspora nákladů na pořízení nové strojní součásti, příp. celého stroje
  • Opravy přímo na místě bez nutnosti demontáže v relativně krátkém časovém limitu
  • Pevnost a těsnost spoje je srovnatelná s původním materiálem

Příklady součástí

  • Litiny, litá ocel, ale i hliník a bronz od tl. stěny 4 mm
  • Stojany válcovacích stolic, bloky motorů, tělesa turbín, kompresorů, čerpadel, převodové skříně, ozubená kola, lože obráběcích strojů, lisy apod.

Příklad průběhu opravy

Poškození

01

1

Poškození lisu v důsledku namáhání jeho konstrukce. Lis je často součástí výrobní linky a jeho absence může omezit výrobu, proto je jeho okamžitá výměna nezbytná. Většinou jsou tyto lisy velmi staré a náhradní díly nejsou k dispozici.

Oprava

03

3

Oprava byla zahájena pouhých 5 hodin od nahlášení poškození. Celková délka lomu činila 19.7 metrů.
02

2

Do 2–4 hodin po telefonátu na pobočku Metalocku vyškolený pracovník posoudí závažnost poškození a stanoví časovou náročnost opravy, která byla v tomto případě stanovena na 5 dnů.
04

4

Oprava byla dokončena za 4 pracovní dny (výroba náhradního dílu by trvala 6 měsíců). Finální nátěr lisu zahladil stopy lomu. Tímto způsobem opravy došlo ke snížení nákladů za prostoje ve výrobě.

Naši speciálně vyškolení odborníci provádějí opravy
na celém území České a Slovenské republiky