Sídlo společnosti

  • Strojírny a stavby Třinec, a.s.
    Průmyslová 1038
    Staré Město
    739 61 Třinec

 

Objednání opravy

V poptávce je vhodné uvést následující informace:
• druh stroje nebo dílu, který má být opraven,
• druh materiálu, ze kterého je vyroben,
• tloušťku stěny v místě lomu, délku lomu,
• je-li to možné, je vhodné přiložit náčrtek nebo fotografii ukazující lom a přístup k místu lomu.

Na základě poskytnutých informací Vám obratem zpracujeme předběžnou cenovou nabídku, kterou upřesníme po prohlídce poškozeného stroje naším operatérem. Po odsouhlasení cenové nabídky provedeme na základě objednávky opravu v dohodnutém termínu s poskytnutím obvyklých záruk. Naši speciálně vyškolení odborníci provádějí opravy na celém území České a Slovenské republiky.