Princip metody

Základním principem je spojování prasklých nebo ulomených strojních částí za studena pomocí ocelových zámků ze speciální vysokopevnostní oceli, které se nazývají „Metalocky“.
Tyto zámky se vkládaní a pěchují příčně na prasklinu do otvorů a drážek, předem vyvrtaných a vydrážkovaných podle šablony v roztečích, určených výpočtem příp. stanovených dle dlouhodobých zkušeností operátorů. Následně se zámky vybrousí a uhladí do úrovně základního materiálu tak, že hladký povrch opraveného spoje lze jen stěží odlišit od základního materiálu.

 

metalock_princip_1Metalock metalock_princip_2Metalace metalock_princip_3Masterlock

 

Pro zajištění pevnosti a těsnosti spoje se vkládají podélně přímo do praskliny vruty „Metalace“ a následně se zapěchují do souvislé těsnicí šňůry. Díky vzhledu opraveného spoje se této metodě lidové říká „šití“. V případě rozsáhlých trhlin, silně poškozených nebo scházejících částí materiálu se vsazují obdobným způsobem do opravované součásti tzv. „Masterlocky“.

 

prubeh_1 prubeh_2 prubeh_3

 Průběh opravy

 

Náročnými testy bylo prokázáno, že provedený spoj je po stránce pevnosti i těsnosti srovnatelný s původním materiálem.
Metodu lze použít na strojní součásti nejen z litiny, lité oceli, ale i hliníku či bronzu o síle stěny min. 4mm. S úspěchem jsou tak opravovány stojany válcovacích stolic, bloky motorů, tělesa turbin, dmychadel, kompresorů, ventilátorů, čerpadel, lože obráběcích strojů, lisy apod. Metodu však nelze použít na praskliny, u nichž byl předtím proveden neúspěšný pokus o opravu svařováním!

LETÁK METALOCK KE STAŽENÍ